Skolens forventning

Skolens forventning 2017-03-08T01:22:21+00:00

Elevengagement

Vi forventer, at du som elev er forberedt til en ny dag i skole – hvilket betyder at du:

– møder til tiden

– er udhvilet og mæt

– har de ting med, som du kan få brug for i løbet af dagen

– møder forberedt til undervisningen

– er parat til at deltage i dagens aktiviteter og opgaver

er

en god kammerat – hvilket betyder at du:

– respekterer andres grænser og at alle er forskellige

– giver andre mulighed for at have det godt

– lytter til de andre børn, når de har noget at sige

– hjælper og trøster dine skolekammerater

– er med til at forhindre drilleri

overholder skolens og klassens regler – hvilket betyder at du:

– er interesseret i at lære reglerne at kende

– husker reglerne

– lytter til de voksne og gør som de siger

– er med til at lave reglerne for din klasse

– overholder aftaler, som du har lavet med andre børn eller voksne

er med til at passe på skolen og dens omgivelser – hvilket betyder at du:

– behandler skolens ting og bygninger ordentligt

– behandler dine egne og andres ting ordentligt

– rydder op efter dig selv og andre

– passer på naturen omkring skolen

– lægger affald i skraldespande i stedet for at smide det på jorden

Forældreengagement

Familien er barnets første og vigtigste fundament i livet. Forældrene er altid barnets lærere og har opgaven for at undervise og opdrage barnet for livet.

Som forældre giver man en del af dette ansvar til skolen, men skolen kan ikke overtage forældrenes primære ansvar for børnene. Vi som Højbjerg Privatskole kan heller ikke påtage os, at opdrage og undervise børn, som ikke hjemmefra er oplært til at vise respekt for regler og aftaler og hensyn til andre mennesker.

Skolens lærere er ansvarlige, hvad angår korrekt undervisning i de enkelte fag, men undervisning – i den bredeste forstand – er ikke kun en skolesag. Det er ikke en pligt, som kun skolen, klasselæreren og faglæreren, der er ansvarlig for. En stor del af ansvaret ligger også hos forældrene.

Hvis man som far og mor mener, at det kun er skolen der har ansvaret, har man misforstået hele ideen med skolelivet, også selvom barnet går i en privatskole. Højbjerg Privatskole forventer en stor opbakning fra forældres side. Vi forventer, at vores forældre deltager i skolens liv og virke. Der er brug for forældrenes medvirken på mange områder.